SARRERA

SARRERA

Blog honen bidez nere helburua Berastegi eta bere inguruko natura eta historia jorratzea izango da.

2014(e)ko otsailaren 8(a), larunbata

"EL AGARRADO" XX. MENDEKO DANTZA EZTABAIDA


Elizak hasiera batean moraltasunik gabeko egoeratzat jo zuen dantza lotua. Joera hori gogortu egin zen XVIII.mendean; debekuak eta mugak ugaritu egin ziren, bai eliz agintarien, baita agintari zibilen aldetik ere. Eta zuten botereaz baliatuta, euskal dantzen gainean eragin nahi izan zuten.

Juan Inazio De Iztueta (1824) egoera hari bira ematen tematu zen; atzerriko dantza lotsagabeen aurrean, eta bereziki, XVIII.mende amaieran eta XIX.mende hasieran, Baskoniara iristen ari ziren kontradantza eta balsaren aurrean, euskal dantzaren onestasuna eta beharrezkotasuna goraipatu zituen.

Kanpotik zetozen dantza horien guztien artean, Baskonian zabalduena balsa izan zen. Balseo hitza gehiago erabili izan da, hala ere, “ el agarrado “ edo dantza lotua baino.

Euskal mugimendua garatzen joan zen neurrian, kultur mailan nahiz politikoki, dantza sueltoak eta euskal dantzek indar handia hartu zuten eta bereizgarri izan ziren, dantza espainolen aurrean. Sabino Aranaren (1895) hitzetan argi ikusten da:

"Ved un baile bizkaino presidido por las autoridades eclesiástica y civil, y sentiréis regocijarse el ánimo al son del txistu, la alboka o la dulzaina y al ver unidos en admirable consorcio el más sencillo candor y la más loca alegría; presenciad un baile español, y si no os causa náuseas el liviano, asqueroso y cínico abrazo de los dos sexos queda acreditada la robustez de vuestro estómago". [Ikus ezazue dantza bizkaitarra, eliz agintari eta agintari zibilen aurrean dantzatua, eta txistuaren, albokaren edo dultzainaren doinuaz arima pozten sentituko duzue, xalotasun soilena eta alaitasun erogarriena uztarturik ikustean; begira iezaiozue dantza espainarrari,, eta bi sexuen arteko besarkada lizun, nardagarri eta zinikoak oka egiteko gogorik sortzen ez badizue, urdaila osasuntsu duzuen seinale].


1940.urtean, hala ere, gaztediak polkak, mazurkak, txotisa, tangoa, habanerak eta balsak dantzatzeari ekin zion. Agintariak, ordea, ez zeuden ados dantza haiek baimentzearekin, haien ustetan inmoralak baitziren.

Elduan gertatutako pasadizoa

Gipuzkoako herri askotan gertatu ziren ondorengo lerroetan kontatuko dugunaren moduko pasadizoak. Elduako gertaera hau 1945eko azaroaren 20ko udal agiri batean irakurri dugu. Garai hartan udal agiri guztiak erdara hutsean egiten ziren, jakina denez. Guk euskarazko bertsioak jarri ditugu hemen. Jatorrizko bertsioak, gaztelerazkoak, bukaerako eranskinean dauzkazue:

[Gasteizko Gotzaitegiko Bikariotza Orokorretik jasotako gutun bat irakurri da; bertan penaz ematen da aditzera Eldua auzoan Maistra andereak bizitzeko eta eskolak emateko alokatua daukan Bikario etxean taberna daukala jarria; eta, taberna horretan eta Elduako eliz atarian, Andre Maria Jasokundekoaren festetan, dantza lotua dantzatu zela gauez berandura arte. Iturri fidagarrietatik jakin da berria, eta gertaera onartezina dela diote; patriarka-ohiturei izkin egiten diela eta gazteak perbertsio-arrisku bizian jartzen dituela. Salatu egiten dute gertatutakoa, eta zinez, halakorik berriro gerta ez dadin, udalak Maistra anderea jakinaren gainean jarriko duela espero dute. 


Gutunak zer zekarren ikusita, gertatutakoaz atsekabeturik, udalak Josefa Pirey Maistra anderea ohartaraztea erabaki zuen, berriz halakorik errepikatzea inolaz ere baimendu ez dezan; bestela, neurri zorrotzagoak hartu eta Maistraren nagusiei gertatua jakinarazi beharrean izango bailitzateke udala].


ELDUAKO PLAZAN DANTZAN

 Berastegiko legedia dantza lotuari dagokionez

1959.urtean Berastegi inguruko herri batzuek (Bedaiok, Amezketak, Tolosak eta abar) legeztatua zeukaten agarratua edo dantza lotua. Berastegiko herriak, ordea, ez.

1964.urteko udal agiri honetan ikus daiteke gure herrian dantza sueltoa aipatzen dutela dantza bakartzat.

[Igande eta jai-egunetan akordeoilariak girotuta plazan dantzaldia egiteko dagoen ohiturari eusteko asmoz, eta orain arte akordeoilari ibili den Sinforiano Iparragirre jaunak bere borondatez jotzeari utzi diola kontuan hartuta, aho batez Mariano Leiza jauna kontratatzea adostu da, igande eta jai-egun guztietan akordeoia jo dezan herriko plazan, arratsaldez eta bi orduz, emanaldiko ehun pezeta jasotzearen truke. Iluntzean amaitu egingo da dantzaldia, eta soil-soilik dantza sueltoan aritu ahal izango da, hori baita udal honek mantendu nahi duen ohitura].

Herritar asko kexu legediaren aurrean

1964.urtean, ordea, herri askotako jaietan kexuka hasi ziren erromerietan dantza sueltoa bakarrik jotzen zutelako. Gazteek dantza lotua edo balsa nahi zuten.

Halako gertaera baten adibide da, 1966ko uztailaren 22an udaletxeko plenoan aurkezturiko agiri batek kontatzen duena:

[“Dantza lotua”.- Jarraian, sinatzaileek udalari zuzendutako idatzia irakurri zen. Hauxe dio hitzez hitz testuak: “Berastegiko udal agurgarriari; Berastegiko gazteriak, gizon nahiz emakume, datozen jaietan herriko plazan dantza lotuan aritzearen egokitasunari buruz hausnartu du, batzar orokorrean bilduta; eta, erabaki, gehiengo zabalaren aldeko jarreraz, udalari dantza lotua dantza sueltoarekin batera, hura gutxietsi gabe, tartekatzeko baimena eta askatasuna eskatzea; errespetu osoz, herri-ordenaren eta moral publikoaren segurtasun baldintzak eta neurriak betez. Erantzunaren zain, zuen meneko. Berastegin, 1966ko uztailaren 22an].

Sinatzaileen zerrenda luzea da benetan:

Antonio Garziarena, Pedro Goienetxea, Asensio Lezea, Jesus Belaunzaran, Rafael Olaetxea, Martin Ugartemendia, Gregorio Yeregi, Martin Goienetxea, Miguel Etxeberria, Manuel Nazabal, Juan M. Ugartemendia, Martin Armendariz, Asensio Goienetxea, Hilario Nazabal, Rita Urkizu, Amparo Urkizu, Pepita Urkizu, Miguel I. Azpiroz, E. Iparragirre, Pedro Mª Belaunzaran, Jose Mª Zubillaga, Inazio Olaetxea, Martin Ugartemendia, Manuel Jaka, Juan Zubillaga, Miguel Jaka, Antonio Zabaleta, M.B. Eraso, Mª Pilar Etxeberria, Arantxa Ormazabal, Teresa Labaien, Teresita Goienetxea, Julia Labaien, Jose Mª Domintxin, Mª Rosario Etxeberria, Mª Asuncion Azpiroz, Juan Atxukarro, Tere Belaunzaran, Feli Belaunzaran, Mari Carmen Garaikoetxea, Rosario Garaikoetxea, Maritxu Ugartemendia, Izaskun Ugartemendia, A. Esnaola, Mª Asuncion Goienetxea, Pilar Egimendia, Begoña Altuna, Mª Dolores Etxarren, Simon Azpiroz, Ramon Saizar, Jose Mª Arregi, Jose Mª Zuloaga, Santiago Lezea, Gil Zubillaga, Juan Bautista Aranalde, Saturnino Aldunberri, Bartolome Apezetxea, Segundo Ansa, Andres Urreta, Jose Martin Ayestaran, Luis Etxabe, Inazio Saizar, Antonio Aranburu, Eloi Matxinea, Sinforiano Iparragirre, Sebastian Matxinea, Luis Saizar, Sebastian Etxeberria, Juan Señorena, Basilio Salbarredi, Jose Mª Urreta.

Sinadura gehiago ere badira tartean, baina ez dago zeinenak diren jakiterik.  

Eta hauxe izan zen alkateak eman zien erantzuna:

[Alkate jaunak gaurko egunez adierazten du, aurrez aipatutako sinatzaileetako batzuk izan direla alkatetzaren aurrean, sinadurak benetakoak direla aitortzeko eta idatzian azaldutakoa berresteko; sinadurak biltzen aritu diren gazteek ere baieztatu duten horien benetakotasuna; hala dio izapidean den txostenak].

[Udalak atsekabez hartu du egin zaion eskaera; ohitura onak mantentzeko asmoz eta moralitatea zaintze aldera, ez baitu inoiz dantza loturik baimendu izan plazan, eta dantza sueltoa indartzeko asmoz lotu baitzituen 1961eko irailaren 2ko eta 1964ko ekainaren 6ko hitzarmenak, igande eta jai-egunetan “dantza suelto”-ko piezak bakarrik joko zituen akordeoilaria kontratatzeko].

[Gogoeta luzearen ondoren, udalerri honetako gazteak igandeetan udalak plazan antolatutako dantza sueltoa alde batera utzita, dantza lotua dantzatzera beste herri batzuetara joaten direla kontuan hartuta, eta alkate jauna dantza lotua zorigaitza dela pentsatzen duten herritar zuhurren iritzi berekoa izanagatik, gazteen eskaerari men egin beharrean da, zorigaitz handiagoa saihesteko; hobe baita gazteriak dantza lotua bere herriko plazan dantzatzea, eta ez beste herri batzuetara jotzea, gurasoen zaintzapetik urruti, gauetan berandu etxeratu beharrez; udalak aho batez eta atsekabe handiz eskaera onartzea erabaki du, baina bi dantza motak txandakatu daitezela; hau da, pieza bat lotuan eta bestea sueltoan].


ERANSKINA:

1945, 1964 eta 1966ko udal agiriak, jakina denez eta garaiak hala agintzen zuenez, erdaraz sortu ziren. Guk euskaratu egin ditugu gure aldizkarirako, baina jatorrizko bertsioak ere eskura jarri nahi izan dizkiogu irakurleari. Izan ere, orain dela 50-60 urte gure herriko udalak zeukan pentsamoldearen eta lan-ildoaren erakusgarri direla iruditzen zaigu.


1945eko azaroaren 20ko udal agiria: Elduako pasadizoa.

Se dio lectura de una carta recibida procedente de la Vicaria General del Obispado de Vitoria manifestando que por noticias fidedignas, ha sabido con la consiguiente pena, que en la casa Vicarial del barrio de Eldua que lleva en arriendo este municipio donde sus locales sirven para escuela y para habitación de la Sª Maestra, esta tiene una taberna y que en ella durante las fiestas de la Asunción se bailó al agarrado hasta altas horas de la noche, baile que también tuvo lugar en el pórtico de la iglesia, haciendo saber que no puede tolerar sin protesta semejante hecho, que de un modo poderoso contribuyan al relajamiento de las patriarcales costumbres y que exponen a la juventud a un evidente peligro de perversión, por lo que denuncia lo ocurrido y confiadamente espera que este ayuntamiento sabrá llamar la atención a la Sª Maestra, con el fin de que no se repitan actos como el que motiva la protesta.

Y en vista de la presente carta, lamentando vivamente lo ocurrido, el ayuntamiento acordó llamar de un modo enérgico la atención a la señora maestra Dª Josefa Pirey para que no permita que en manera alguna se repitan estos hechos, con la advertencia de que este ayuntamiento se vería obligado a adoptar las medidas oportunas poniendo el hecho en conocimiento de sus superiores.


1964.urteko udal agiria: dantza sueltoa dantza bakar.

Al objeto de proseguir  la tradicional costumbre de que todos los domingos y días festivos haya baile público en la plaza amenizada por un acordeonista, y teniendo en cuenta que el que hasta ahora venía tocando el acordeón Don Sinforiano Iparraguirre, ha cesado voluntariamente en este menester, se acuerda por unanimidad contratar a Don Mariano Leiza para que todos los domingos y días festivos toque el acordeón en la Plaza Real, por la tarde, durante dos horas, por precio de cien pesetas cada día de actuación. Dichos bailes finalizaran al atardecer y consistirán, exclusivamente, en “baile al suelto”, costumbre local que este ayuntamiento pretende conservar.


1966ko uztailaren 22a: dantza lotuaren aldeko idatzia eta alkatearen erantzuna.

"Baile “al agarrado”.- Seguidamente se dio lectura al escrito que al ayuntamiento dirigen los firmantes que luego se dirá, cuyo texto copiado literalmente dice así: “ Al Ilustre Ayuntamiento de la villa de Berastegui; La juventud de la villa de Berastegui, ambos sexos, reunida en junta general, para deliberar, acerca de la conveniencia o no del baile agarrado en la plaza publica durante las próximas fiestas y para lo sucesivo en Berastegui, vista la voluntad y deseo de la mayoría absoluta, han acordado solicitar con todo respeto de su Ilustre ayuntamiento, permiso y libertad para su implantación, bajo las condiciones y medidas que para el buen orden y seguridad de la moral publica, quiera establecer dicha corporación y sin menoscabo del suelto que alternara con el agarrado. Esperando ser atendidos quedan a sus órdenes. Berastegui a 22 de julio de 1966.

Manifiesta el Sr. Alcalde que, en el dia de hoy, previa citación efectuada, han compadecido ante la Alcaldía algunos de los firmantes antes mencionados, los cuales han manifestado, según diligencia que obra en el expediente, que reconocen sus firmas como autenticas y que se  afirman y ratifican en el contenido del escrito mencionado; habiendo comparecido así mismo jóvenes que han recogido las firmas las cuales manifestaron que las mismas son autenticas, según así consta en diligencia que obra en el expediente.

El Ayuntamiento lamenta la petición realizada, toda vez que, en el deseo de conservar las buenas costumbres locales y velando por la moralidad, jamás consintió “baile agarrado” en la plaza, y para fomentar el “baile suelto” adoptó acuerdos en 2 de septiembre 1961 y 6 de junio de 1964 en el sentido de contratar un acordeonista que actuase los domingos y días festivos en la plaza tocando solamente piezas de “baile suelto”, “costumbre local que el Ayuntamiento pretende conservar”.


Tras una larga deliberación, teniendo en cuenta que los jóvenes de esta localidad actualmente se marchan los domingos a otros pueblos a bailar al agarrado abandonando el baile al suelto que el Ayuntamiento organiza en la plaza; teniendo en cuenta que el Sr. Alcalde ha sido el parecer de vecinos prudentes que aconsejan que, si bien el baile agarrado es un mal, debe no obstante accederse a la petición en evitación de un mal mayor, pues preferible es que baile la juventud al agarrado en la plaza de su pueblo que se marche a bailar el agarrado a otras localidades lejos de la vigilancia de sus padres y de donde regresan a altas horas de la noche, el ayuntamiento, por unanimidad, con profundo sentimiento, acuerda acceder a lo solicitado, pero que se alternen sucesivamente las formas de baile, o sea una pieza “al agarrado” y otra “ al suelto”.


2014(e)ko urtarrilaren 18(a), larunbata

LEZEGALDEKO LEIZEA

Iribasetik 600 bat metrotara aurki daiteke leize-zulo hau, 10X15 metroko sekzioa du, eta Larraun errekako urak ur-goraldi handietan bertara bideratzen dira.

Leize honek 13 metroko sakonera dauka, jarraian meazulo horizontalak ditu. Sarreratik 25 metrotara errodaturiko harri pila dago. Hau zeharkatuz sala zabal batean sartzen da eta estalki karbonatu asko dago, 50 metroko sakonera eta 15 metro zabalean ditu, zorua berriz harritzarrez osatua.  Zuhaitzen enbor astunak ikus daitezke goiko hormetako arroketan sartuta. Pasaleku estu batetik jarraitzen du, honek 45 metroko luzera eta 12 metro zabalerako meazulo batera eramaten du, bertan estalamigta eta gous-ak daude. Errekaren erretenari jarraituz, zulo handi batera iristen gara. Erreten honek 100 metroko luzera eta zabaleraz 5 metro inguru ditu.  Mailaz igotzen da eta inguruan karbonatuz estalita daude bazterrak.,hemen haitzuloaren proportzioak handiak dira: ( 40 metro luzeran, 50 metro zabalean eta 30 metro altuera). Gune honetara iristeko beharrezkoa da 10 metro bertikalean jeistea. Lurzoruak 35º  malda dauka eta amaieran 16X25 metro eta 6 metroko sakoneraduen lakuaren ur-bazterrera iritsiko gara. Hemendik 25 metrotara ezkerreko horman, 5 metro luzera, 2 metro zabalean eta 2 metro altuerako konduktu bat dago horma leunekin, eta honen amaieran sifoia itxi egiten da.

2013(e)ko abenduaren 22(a), igandea

BLASTEGUI


Egun batean artxiboan, agiri zahar artean, erdi aroan Sakanan Blastegui izeneko  herri bat omen  zegoela eta, honek, jakingura sortu zidanez, informazio bila hasi nintzen.
Bildu ditudan argibide guztiekin, ez dut erlaziorik aurkitu gure Berastegi eta Sakanako Berastegirekin.

XIV. menderarte Berastegik Blastegui izena zuen, eta urteak pasa hala toponimia aldatu zioten.
Ez da Blastegui herriaren aztarnik geratzen, baina,” Berastegiko ama donearen” baseliza bertan mantentzen da, nahiz eta egoera honean ez egon, abereak egoteko borda bezala erabitzen delarik.

BERASTEGIKO AMA DONEAREN BASELIZA

SARRERAKO ARKUAREN EZAUGARRIA
1.359.urtean Uharte Arakilen gizarteratu ziren arrazoi defentsiboak zirela eta, Blastegui herria, Argindoain, Amurgin, Etxabe, Mustillano, Agiri edo Agiregi, Illardia, Mendikoa, Epeloa, Gatizano eta Urruzegik osatu zuten Uharte Arakil. Luis De Navarra infantearen eskabidez. Honek, erreinu zarra gobernatu zuen bere anai Errege zen Carlos II ordezkari bezala hau ez egoteagatik  1.351 eta 1.361 urteen bitartean.
Ez da gertaera bakarra, Etxarri Aranatzen 1.312.urtean eta Lakuntzan 1.347.urtean ere, herrialdearen babesa lortzeko gauz bera egin zen. Gaizkileen muga bezala ezaguna izan zen. Gipuzkoa, Araba eta Duranguesada Castilla aldetik konkistaren ondorioz, Sakanak, mugan presio handiak jasan zituen. Alde batetik, Gipuzkoarrak eta Arabarrek abereen lapurretak, bertako nahiz inguruko herriei eta beste aldetik sortzen ziren gatazkengatik.
Uharte Arakilen sorrera, ez osatzearren egon zen. Lehen ahalegin 1.356.urtean egin zen. Baina badirudi hiribildu berriko jendetzari agindu zizkioten lur-sailak ez zizkiotela eman eta hauek berriro beraien herrietara itzuli zirela. Horrela, Luis infanteak 1.359.urtean herri guztiak eraitsitzeko agindua eman zuen. Hau eginik, herrixkako jendearekin herri handi bat sortuarazi zuen gotorleku moduan.
Nafarroan, egun haietan lau meridadetan zatituta zegoen; mendiak, Erribera, Lizarra eta Sanguesa. Mendiko meridadea bi merinoen aginpean zegoen: Ochoa D´ Hurtuya iparraldekoaren kargu zen eta Lope Garraga meridadean agintzen zuena, hau bederatzi zatitan zatituta zegoen administrazioetan, oraingo udaletxe oinarriak.

MENDIETAKO MERIDADE PLANOA

Honako laburpen hau Florencio Idoate “ Rincones de la Historia de Navarra “ liburutik ateratakoa da.
 El recibidor de las Montañas se presentó en Huarte con fecha 9 de noviembre de 1355, enviando seguidamente un mensajero a las villas de  Blastegi, Argindoain, Amurgin, Etxabe, Mustillano,  Agiri o Agiregi, Ilardia, Mendikoa, Epeloa, Gatizano y Urruzegi con orden a sus moradores de presentarse al día siguiente para escuchar las ordenanzas que había entregado el Infante don Luis a los diputados. Así lo hicieron, y leídas las mismas, “lis ficimos –dice el recibidor- facer sagrament para que nos diesen todos los nombres de los pobladores de las dichas aldeas que debían venir en la dicha villa d´Ugart”. Luego les mandó volviesen el 12, “so pena de los cuerpos, a cognoscer cada uno su casal, et que tornasen cada uno a sus casas”. No había duda de que el Gobernador estaba decidido firmemente a llevar a cabo su propósito.
<<Item, miércoles, 11 días del dicho mes. Limitamos la dicha villa et ordenamos en eilla tres caylles en luengo et dos en travesó con sus venellas. Et tomamos plazas para chapitel et fornos del Seynnor Rey, et ficimos 140 casales de cada 15 cobdos en ancho et 30 en luengo, et, algunos más, para facer torres et poner sus orrios, que ay muchos.
>>Item, jueves, 12 días del dicho mes. Vinieron todos los pobladores de la dicha villa que deben venir de las dichas aldeas, et fueron clamados por su nombre; et lis dissimos la manera de la petición de los casales et de la ordenanza de las caylles ata ora de yantar. Et empués yantar, lis mostramos las cayllet et los casales, como et en coal manera debían a ser. Et lis demandamos si se pagaban de la dicha ordenanza et partición. Todos disieron que era muyt bien ordenado.
>>Item,Viernes, 13 día del dicho mes. Vinieron todos a connocer sus casales et lis dimos por suert a cada aldea en su parroquia, eceptados los que avian sus casas fechas ante de la ordenanza, los moravan en la villa d´Ugart.
>>Item, Sabado, 14 día  del dicho mes. Mientre que ellos ponían sus mojones entre los casalles, devisamos la tayllada coántas brazas era et cada coánto lis podría venir et pertigamos por todo alderredor.
>>Item, Lunes, 16 dia del dicho mes. Vinieron todos et lis partimos la dicha tayllada, a cada uno su part, et lis mandamos so pena de los cuerpos, que ficiese cada uno su part 12 codos et un fondon 20 cobdos en ancho ata el primero dia de genero primero verient. Et que luego, en el yvierno en que estamos, tayllasen madera para facer sus casas. Et qui avia dos o tres o mas casas en dicha villa de los que poblaban, que reteniesen las milores sendas para si, et las otras que vendiesen al precio que dizdrian dos carpenteros coanto podría valer la otra sin el suello, o sinon, que las dichas casas serán perdidas.
A los pocos días, pasaron nuevamente a Huarte, donde tuvieron que corregir algunas deficiencias y amonestar a los de las aldeas de Echave y Aguiregui, que dejaron de acudir en su mayor parte “a facer la dicha tayllada”. El 29 regresaron a Plamplona para dar cuenta de su gestión al Infante, quien “ se tuvo por bien pagado de todo lo que era fecho”, y les ordeno regresar para activar los trabajos.
Estos se paralizaron el 18 de diciembre “por razón de la navidat”. El 3 de enero siguientevolvieron los diputados, requiriendo ala gente a reanudar las obras, pues por lo visto mostraban bastante resistencia. El 1º de marzo hablaron con las “bonas gentes de val d´Araquil”, requiriéndoles de parte del Gobernador para que ayudasen con sus bestias a los nuevos pobladores de Ugart, en el acarreo de madera, piedra y teja, a lo que accedieron “graciosamet”, según la relación; pero la verdad es que andaban bastante escasos de voluntad.
Al hacer la visita por abril,se encontraron con que los pobladores estaban muy divididos y con falta de asistencia de sus convecinos. El descontento iba en aumento y los trabajos llegaron a paralizarse ante el rumor de haber ordenado el infante “que fincasen cada uno en sus logares”. Según la relación de los diputados, “eran tanto alborotados, que para todos había que facer”. Se dirigio un nuevo requirimiento a los moradores de las aldeas que debían ser abandonadas, para trasladarse “ a facer sus casas con sus ostieyllas et ropas et con todo lo que avian, ata el tercero dia, o sinon, del dicho dia en adelant, que serian presos et sus bienes a mano de la Seynnoria”. El apego de la gente a sus antiguos solares era grande y no se resignaban a dejarlos. Los diputados –para más obligarles- hicieron el inventario de los bienes de las iglesias, campanas, vestimenta, libros y cálices “para trayer et facer la iglesia nueva de Ugart, por tal que oviasen mayor afección de venir a la dicha villa”.
En julio vemos  a los pobladores quejarse amargamente de que “lis avíamos fecho venir a la dicha villa d´Ugart et non avían do plegar sus panes, que lis diésemos eras”. Se atendió su razonable solicitud y se les hizo también el reparto de huertos. Sin embargo, las quejas seguían. Los de Huarte pedían campos y viñas, y los otros protestaban de encontrarse indefensos en las nuevas pueblas. Las razones estratégicas que habían movido al infante para acabar con las depredaciones de los guipuzcoanos y demás ladrones, no convencían a los afectados por su decisión.
Pero llegó octubre y don Luis no aparecía por allí, a pesar de su promesa. En vista de ello, hicieron saber a sus diputados, “que pues que eill non podía venir ata Ugart por ordinarlis qué vida avían a levar, que fues la su merced et que lis mandase tornar a cada uno a sus logares, que non podrían vivir en aqueill logar sin pieza ni sen vinnas”. El leguaje era fuerte y el príncipe encargó a los comisarios que en tanto apareciese él, “los confortasen et que son lis dechasen partir d´ailli”.
Llegaban ya tarde, pues se encontraron con más de la mitad de la población fugitiva y hubieron de ir a sacarlos casi a la fuerza de sus antiguas casas, en cuya labor se emplearon 16 días. La vida se había iniciado en Huarte bajo peores auspicios. El Infante no llegaba nunca, y en abril del año siguiente (1357) otra vez abandonaron sus nuevos solares, “porque non lis era venido el dicho Infant, nin lis quería dar tierras en Ugart a los que non avían”.
Se habían declarado en rebeldía abierta y procedia tomar madidas drásticas para llevar adelante la empresa. En virtud de las órdenes recibidas, fueron los diputados a las aldeas “et derribaron las casas porque non oviesen cubierto do morar”. No había disyuntiva y sus habitantes tuvieron que pasar, quieras que no quieras, a sus nuevos hogares.
De junio es la concordia, que sobre los diezmos de los lugares agregados o fundidos en la nueva pobla, se hizo entre la corona y la iglesia de Pamplona. Veamos comó explica el Infante los fines perseguidos en el preámbulo del documento.
<<…Facemos saber, que nos, queriendo como a nos pertenece, complacer as cosas comenzadas por nuestro caro seynnor et hermano, el Rey de Navarra, maorment aqueillos que son al seguramiento et tranquilidat de sus pueblos, avemos esgoardado con las gentes del conseyllo del dicho Seynnor Rey et nuestras, todas aquellas vías que nos an parecido convenibles para que la puebla de la villa de Huart de val de Araquil sea bienment complescida et la dicha villa así plena de habitantes et firmada de criazon convenible; que los moradores deilla vivan en seguridat et puedan a los malfechores qui ata aquí los an agraviado, contrastar et resistir. Et por esto avemos ordenado que las villas et aldeas de Muztillano, Arguindoayn, Amurguyn, Echave, Aguiregui, Mendicoa, Epeloa, Vicegui, Blastegui, Illardia et Catizano et todos los moradores et habitantes deillas, entren en la dicha puebla et villa de Huart, et que desaqui, ninguno de ellos no habite ni more en eillas, segunt que esto et otras cosas más plenerament parecen por nuestras letras del privilegio et erección de la dicha puebla de Huart, otorgadas a los moradores et pobladores de la dicha villa…>>.
Vienen luego relación de fincas de la misma y arreglo con el vicario de la villa para compensar de sus pérdidas a los rectores de las aldeas desaparecidas. El obispo se reservaba el derecho al nombramiento de vicario perpetuo, previa presentación del Chantre y dos racioneros.
El abad de Ylardia recibía en virtud de esta composición, como renta vitalicia, 6 cahíces de trigo anuales; el de Blastegui, 24 cahíces, y otro tanto el de Gatizano. A cambio de los derechos de la Chantría en Huarte y aldeas, así quedaban resueltos los problemas con la iglesia.
Hubo que hacer también un reajuste de los tributos de los pobladores al crearse la nueva situación. Los de Blastegui, Mendicoa, Urricegui, Ireñeta y Aldaba, pagaban 60 libras en total por la llamada cavería de Aldava, pero al Infante –dice el registro de Comptos de 1362- “los a quitado de peyta, privilegiados et aforados por el nuevo poblamiento de la villa de Huart”. A cambio de esto, debían pagar en lo sucesivo 28 libras y 6 sueldos, ya que, además de los intereses de la Corona, estaban de por medio los de varias órdenes religiosas e hidalgos. El privilegio fue otorgado en 11 de julio de dicho año 59; por otro de 1362, se les libera a los pobladores de la pecha llamada fonsadera. No obstante, en el expresado registro de comptos de 1362, aparece como pagadera po San Miguel esta servidumbre, la misma que se habían comprometido a pagar al ser aforados. Nada dio el mercadeo este año ni tampoco el chapitel ( lugar de compra-venta de granos) “porque no es fecho en cara, et que se facies avría grant expensa et poco provecho”. Los hornos de pan rendían 15 libras y 52 libras los molinos, trbutados a la villa por cinco años.
Nafarroko artxiboan mantentzen diren biztanle ezberdinetan zaharrenak “ Libro del Monedaje “ eta “ Libros de Fuegos “ dira. Hauek erroldatzeko eta zergak jartzeko erabili ohi ziren, eta gehienbat hiritar guztien zergak biltzeko. Hau da 21 bizilagunen erlazioa, “ El Libro del Fuego” 1.350.urtean Blasteguin bertako herritarrak garai haietan.
 Item Miguel Esteuan, Miguel Xemeniz, mayorales de la vila de Blastegui, jurados, interogados por la jura que fizieron, manifestaron e amostraron los mantenientes fuego en la dicta vila de Blastegui de Susso. In primis Miguel Periz de Echeuerrya; Miguel dicto Yssuste; Pero Miguel de Echeuerrya; Pero Dominguiz d'Acança; Pero Miguel; Miguel Periz de Susso; Pere Yuaynes; Pero Miguel d'Amurguin; Pedro d'Arrugaçu; Johan d'Aldaua; Lope de Urrunça; Pascoal Periz; Domingo Periz de Susso; don Domingo abat d'Aldaua; Maria Xemeniz de Saraue; Ochoa Periz; Pero Sanz; Sancho Martiniz; Maria Adameyz e Toda de Uerroa.
Summa XXI e dizen que son II fuydos.

Uharte Arakil osatu zuten herri eta herrixka hoietatik Agiri edo Aguiregui-nen aurki ditzazkegu, elizako paretak eta etxe batzuen aztarnak.

AGIRI ELIZAKO AZTARNAK


ETXE BATEKO AZTARNAK

AGIRIKO ITURRIA, ARKAITZEAN ESKUZ LANDUA

2013(e)ko abenduaren 4(a), asteazkena

BERASTEGIKO SAN MARTIN DE TOURS-EKO BITXIAKArtelan erlijiosoak eta erlikiak aurkeztu nahi dizkizuet, urte askoan zehar Berastegiko San Martin De Tours-en ikusgai daudenak, gaur egun Iruñako elizbarrutian jasota daudenak eta beste batzuk apaizaren menpean daudenak.
Berastegiko elizarentzat egin zen artelan garrantzitsuena prozesioko gurutzea izan zen, Jose Velazquez De Mendrano-k egina, garai  haietan Iruñan bitxigile ospetsua.
XVI. mendean Iruñako lantegietatik ateratako piezarik garestienetako bat.
1.598. urtean, Berastegiko gurutzea burutzeko 240 dukado eman ziren eta 1599.urtean 509 erreal jaso izana adierazten dute. 1605.urtean gurutzearen bastoi edo makilagaitik 80 dukado ordaintzen da. 1614.urtean berriz, haserako 415 dukadoko  zorretik 252 dukado  kobratzen dute. Denera 1227 dukadotan tasatua zegoen. Azkenik, 1617.urtean 562 erreal ordaintzen da, honekin zorrak kenduz.
Prozesioko gurutze hau eta Tolosakoa, Nafarroko bitxigile berdinak eginak dira. Parrokiako hornidurarik ezaugarri eta disdiratsuena zen. Gipuzkoako bitxigileengan eragin handia izan zuten gurutze mota hauek, tipología eta lanen edertasunagatik.


Beste artelan garrantzitsuagoa, 1603.urtean Ambrosio De Bengoetxeak eginiko erretaula errenazentista, 1743.urtean eliza handitzea eta bi beirate edo kristalera jarri ondoren erretaula dena margotu zen urre kolorean.
Kasullak eta kapak dira beste erlikietariko bat, apaizak erabiltzen zuten meza ematekoan. XVI.mendeko kasulla gitarra estiloko jatorria daukana, urrezko hariaz eskuz bordatutakoa lorez eta ardi bat ganbelan ezanda. Beste kasulla hau belus gorrizkoa bere sei irudi biblikoekin ere altxor bat da. Kapak ere ugari daude batzuk besteak baino apainduagoak. 1695.urtekoa ere badago, honek balio artistiko handia du. Gehienak XVIII . mendekoak izanik. 1714.urtean bi kaliza eta hamahiru kasulla erosi ziren, baina badaude XX.mendekoak ere.
Zilarrezko artikuluetan barietatea dago, kaliza, ozpin-ontzi, intsentsu, kustodia batzuk, zilarrezko  gurutze bat Francisco Calandro bitxigileak egina, hau Jose Maria Saizarrek dohaintzat emana izan zen. Artikulu hauetariko asko herritarrak dohaintzat emanak izan ziren San Martin De Tours elizari.


Beste bitxi edo altxorra elizako organoa da. Juan De Anciola kapitainak bere anai Bartolome De Anciolari 1685.urtean alkate zenari, 1818 dukado ematen dizkio organoa eraikitzeko. Ez da ezagutzen zein izan zen lehen organista, 1725.urtean jarraitasuna Jose De Oruña organista maisuak eman zion. Organoaren kostu erreala 545 dukado eta 5 erreal izan ziren, gainontzeko dirua organoaren mantenua, organista eta koroa egiteko erabili zen. XIX.mendean organoa berritu zen,zehazki 1894ko uztailaren hamahiruan estreinatu zen, baina honen hodiak edo tuboak bere hortan mantendu ziren, sonoritate oso ona zutelako.Organo berri hau Burdeosetik ekarri zuten, Maison Georges Wenner enpresatik. Bere kostua 15.010,64 pezetakoa izan zen eta  gastu guztiak barne zituen, garraioa, koroaren berrikuntza eta Tolosako organisten garraio lanak Burdeosetik organoa ekartzeko ere barne zelarik. Organo honen ordainketa herriko auzotarrak  egina da.


XVI.mende eta XX.mendeko hainbat koraleko liburu aurki ditzazkegu.

 Eliz barruan ere, kuadro eskultura eta beirateak daude, gehien nabarmentzen den beiratea herriko ezkutua daukana da.